Mekaniske vever


Det mekaniske veveriet ligger i den 150 år gamle låven. Låven var noe forfallen når Lyngstad familien kjøpte Grinaker, men ikke verre enn at de bestemte seg for å ta vare på den.Idag blir det meste av arealet benyttet i produksjon til Grinakervev, men det finnes fortsatt korntørke inntakt.Inngangen til veveriet er i kjelleren. I alt har vi 18 mekaniske vevstoler. 9 av vevstolene kjøres med Jacquard. 10 av vevstolene kjøres med skyttel. Dette er en gammel teknologi, men gir absolutt de fineste jarer. 
Det er mulig å få en omvisning veveriet. Ta kontakt for forhåndsbestilling.